Ledstiernan AB

Ledstiernan är ett investeringsbolag med affärsidé att som aktiv ägare hjälpa tillväxtföretag att realisera sin potential i syfte att skapa maximal långsiktig värdetillväxt.

Ledstiernan har investerat i nuvarande portfölj sedan 1999. Syftet är att aktivt medverka i utvecklingen av bolagen, addera värde och skapa tillväxt för att vid rätt tillfälle avyttra eller börsnotera bolagen.

Ledstiernan etablerades 1994 och har en lång erfarenhet av riskkapitalbranschen. Aktien var mellan åren 2000 och 2010 noterad på NASDAQ OMX Nordiska Börs. Ledstiernans aktie är i dag onoterad.

Adress: Ledstiernan AB, c/o Pallco AB, Box 2023, 574 02 Ekenässjön
Tel: 070-456 56 00, E-mail: info@ledstiernan.se