Ledstiernan AB

Nyheter

Visar nr av 60. Föregående Nästa
Tor 28 apr 2011

Ledstiernan informerar om finansiell utveckling januari-mars 2011

Moderbolaget Resultat efter skatt -1,8 (-2,8) MSEK, motsvarande -0,31 (-0,50) SEK/aktie Eget kapital 178,5 (244,7) MSEK, motsvarande 31,20 (42,79) SEK/aktie Räntebärande nettoskuld ...

Tis 19 apr 2011

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Ledstiernan AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 17 maj 2011 klockan 16.00 på Ledstiernans kontor, Malmskillnadsgatan 39 i Stockholm. Inregistrering börjar kl 15.30. Full...

Tor 17 mar 2011

Ledstiernan informerar om finansiell utveckling januari – december 2010

Moderbolaget Resultat efter skatt -22,3 (-308,4) MSEK, motsvarande -3,89 (-53,92) SEK/aktie Eget kapital 180,2 (247,6) MSEK, motsvarande 31,51 (43,29) SEK/aktie Räntebärande netto...

Tor 18 nov 2010

Ledstiernans portföljbolag Polstiernan Industri AB rekryterar Jörgen Ekdahl som ny koncernchef

Ledstiernans portföljbolag Polstiernan Industri AB har anställt Jörgen Ekdahl som VD och koncernchef. Jörgen Ekdahl kommer närmast från posten som VD och koncernchef för badrumsföretaget Svedberg...

Tor 11 nov 2010

Ledstiernan informerar om finansiell utveckling januari - september 2010

Moderbolaget Resultat efter skatt -29,6 (-303,8) MSEK, motsvarande -5,17 (-53,11) SEK/aktie Eget kapital 218,0 (251,7) MSEK, motsvarande 38,11 (44,02) SEK/aktie Periodens kassafl...

Mån 11 okt 2010

Ledstiernan avyttrar verksamheten i SVM Metering AB

Ledstiernans portföljbolag SVM Metering AB avser att avyttra hela verksamheten i bolaget till det danska bolaget Kamstrup A/S. Transaktionen avses genomföras genom en inkråmsöverlåtelse där samtl...

Tor 26 aug 2010

Ledstiernan informerar om finansiell utveckling januari - juni 2010

Moderbolaget Resultat efter skatt -5,0 (-283,1) MSEK, motsvarande -0,87 (-49,50) SEK/aktie Eget kapital 242,6 (272,4) MSEK, motsvarande 42,42 (47,63) SEK/aktie ...

Ons 23 jun 2010

Stampen Media Partner blir delägare i Katshing

Ledstiernan har idag tecknat avtal med Stampen Media Partner om en investering i Katshing. Katshing är Sveriges största webbåterförsäljare av mobiltelefoner och tillhörande tjänster. Ledstiernan ...

Tis 25 maj 2010

Ledstiernan informerar om finansiell utveckling januari - mars 2010

Moderbolaget Resultat efter skatt -2,8 (-2,9) MSEK, motsvarande -0,50 (-0,50) SEK/aktie Eget kapital 244,7 (552,6) MSEK, motsvarande 42,79 (96,63) SEK/aktie ...

Ons 12 maj 2010

Ledstiernan informerar om kommande handel via Alternativa aktiemarknaden samt kommande informationstillfällen

Som Ledstiernan tidigare har informerat om kommer den sista dagen för handel med Ledstiernans aktie på NASDAQ OMX Stockholm att vara den 14 maj 2010. Efter det att handeln via NASDAQ OMX Stock...
Visar nr av 60. Föregående Nästa
Adress: Ledstiernan AB, c/o Pallco AB, Box 2023, 574 02 Ekenässjön
Tel: 070-456 56 00, E-mail: info@ledstiernan.se