Ledstiernan AB

Nyheter

Visar nr av 57. Föregående Nästa
Tor 18 nov 2010

Ledstiernans portföljbolag Polstiernan Industri AB rekryterar Jörgen Ekdahl som ny koncernchef

Ledstiernans portföljbolag Polstiernan Industri AB har anställt Jörgen Ekdahl som VD och koncernchef. Jörgen Ekdahl kommer närmast från posten som VD och koncernchef för badrumsföretaget Svedberg...

Tor 11 nov 2010

Ledstiernan informerar om finansiell utveckling januari - september 2010

Moderbolaget Resultat efter skatt -29,6 (-303,8) MSEK, motsvarande -5,17 (-53,11) SEK/aktie Eget kapital 218,0 (251,7) MSEK, motsvarande 38,11 (44,02) SEK/aktie Periodens kassafl...

Mån 11 okt 2010

Ledstiernan avyttrar verksamheten i SVM Metering AB

Ledstiernans portföljbolag SVM Metering AB avser att avyttra hela verksamheten i bolaget till det danska bolaget Kamstrup A/S. Transaktionen avses genomföras genom en inkråmsöverlåtelse där samtl...

Tor 26 aug 2010

Ledstiernan informerar om finansiell utveckling januari - juni 2010

Moderbolaget Resultat efter skatt -5,0 (-283,1) MSEK, motsvarande -0,87 (-49,50) SEK/aktie Eget kapital 242,6 (272,4) MSEK, motsvarande 42,42 (47,63) SEK/aktie ...

Ons 23 jun 2010

Stampen Media Partner blir delägare i Katshing

Ledstiernan har idag tecknat avtal med Stampen Media Partner om en investering i Katshing. Katshing är Sveriges största webbåterförsäljare av mobiltelefoner och tillhörande tjänster. Ledstiernan ...

Tis 25 maj 2010

Ledstiernan informerar om finansiell utveckling januari - mars 2010

Moderbolaget Resultat efter skatt -2,8 (-2,9) MSEK, motsvarande -0,50 (-0,50) SEK/aktie Eget kapital 244,7 (552,6) MSEK, motsvarande 42,79 (96,63) SEK/aktie ...

Ons 12 maj 2010

Ledstiernan informerar om kommande handel via Alternativa aktiemarknaden samt kommande informationstillfällen

Som Ledstiernan tidigare har informerat om kommer den sista dagen för handel med Ledstiernans aktie på NASDAQ OMX Stockholm att vara den 14 maj 2010. Efter det att handeln via NASDAQ OMX Stock...

Mån 3 maj 2010

Ledstiernans årsredovisning 2009 klar

På bolagets hemsida www.ledstiernan.se finns årsredovisningen för 2009 tillgänglig i pdf-format. Ledstiernan Ledstiernan AB (publ) är ett riskkapitalbolag med affärsidé att som aktiv ägare hjälp...

Mån 19 apr 2010

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN

Aktieägarna i Ledstiernan AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 maj 2010 klockan 17.00 på Ledstiernans kontor, Grev Turegatan 18, Stockholm. Inregistrering börjar klockan 16.30 ...

Tis 6 apr 2010

Ledstiernans portföljbolag Polstiernan Industri AB tecknar avsiktsförklaring avseende övertagande av produktion från Husqvarna AB

Polstiernan Industri AB har tecknat en avsiktsförklaring med Husqvarna AB avseende den verksamhet som Husqvarna AB idag driver i Ödeshög. Parternas avsikt är att Polstiernan under sommaren 2010 d...
Visar nr av 57. Föregående Nästa
Adress: Ledstiernan AB, Malmskillnadsgatan 39, 111 38 Stockholm
Tel: +46 (0) 8 545 035 00, Fax: +46 (0) 8 545 035 35, E-mail: info@ledstiernan.se